ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2018

Στην Ελληνογερμανική Αγωγή (Παλήνη) στις 25 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί το Ομαδικό Σχολικό Πρωτάθλημα (Περιφερειακό) για τους μαθητές του Δήμου μας.

Στο ομαδικό Πρωτάθλημα συμμετέχουν ομάδες 4 παιδιών από το ίδιο σχολείο (χρειάζεται βεβαίωση από το διευθυντή του σχολείου ότι οι συμμετέχοντες είναι μαθητές του σχολείου).

Η προκύρυξη εδώ.

 

Στο ίδιο χώρο μια μέρα νωρίτερα, στις 24 Φεβρουαρίου, θα διεξαχθεί το Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα (Περιφερειακό) για τα παιδια του Δήμου μας που δεν μπόρεσαν να λάβουν μέρος στο Σχολικό Πρωτάθλημα που διοργάνωσε ο ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ.

Η προκύρυξη εδώ.

You must be logged in to post a comment.