Σκάκι και στο καμπ των Πρωταθλητών στην Α’ Πλαζ

Μετά το καμπ του κου Ζερό, και τα παιδιά στο καμπ των Πρωταθλητών στην Α’ Πλαζ της Βούλας έμαθαν τα βασικά του σκακιού και παίξανε τις πρώτες παρτίδες τους. Ο ενθουσιασμός δεν έληψε για αυτή τη νέα δραστηριότητα, ενώ ακόμα και τα παιδιά που δεν ήξεραν καθόλου να παίζουν σκάκι, πολύ γρήγορα μπήκαν στο πνεύμα και μπόρεσαν να κάνουν τις πρώτες τους κινήσεις!

Φωτογραφίες από το Camp

TOP